Przebieg lekcji
1. Funkcja grzybów w przyrodzie
2. Grzyby