Odpowiadający zasób

Sports

Składa się z zasobów:

Introduction

New Words – Health

Vocabulary – Health

Writing – Sports

Reading – Jogging

Jogging

Present simple

Prepositions

Writing activity – A favourite sport

Pronunciation practice