Odpowiadający zasób

Kate's life

Składa się z zasobów:

A day at the kindergarten

A day at the kindergarten

Keith's day

Keith's day