Odpowiadający zasób

Jobs

Składa się z zasobów:

Introduction

New Words – Jobs

Vocabulary – Jobs

Jobs

Writing – Jobs

Writing – Personal information

Reading – Jobs

Listening – Jobs

Personal pronouns

Writing – Personal information

Pronunciation practice