Odpowiadający zasób

Couch potato

Składa się z zasobów:

Introduction

Reading – Films

Questionnaire – Couch potato

Video – TV Fitness Club

Present simple statements, negatives

Reading – Advice

Pronunciation practice