Odpowiadający zasób

Oporniki

Składa się z zasobów:

Oporniki

Łączenie szeregowe

Opór zastępczy – łączenie szeregowe

Łączenie równoległe

Opór zastępczy - łączenie równoległe

Łączenie mieszane

Obwody elektryczne