Odpowiadający zasób

Instalacja domowa

Łączenie równoległe

Jest częścią zasobu

Oporniki