Odpowiadający zasób

Opór zastępczy - łączenie równoległe

Jest częścią zasobu

Oporniki