Odpowiadający zasób

Badanie kwasowych właściwości etanolu

Jest częścią zasobu

Właściwości chemiczne alkoholi