Odpowiadający zasób

Temperatura wrzenia alkanów

Jest częścią zasobu

Alkany i cykloalkany