Odpowiadający zasób

Reaktywność halogenowodorów w reakcji addycji

Cząsteczka chloroetanu

Addycja chlorowodoru do etenu

Jest częścią zasobu

Alkeny