Odpowiadający zasób

Liczba atomowa i liczba masowa

Jest częścią zasobu

Budowa atomu