Odpowiadający zasób

Biotyczne komponenty ekosystemu

Abiotyczne komponenty ekosystemu