Odpowiadający zasób

Abiotyczne i biotyczne komponenty ekosystemu