Odpowiadający zasób

Aberracje chromosomowe

Mutacje punktowe

Rekombinacja genetyczna