Składa się z zasobów:

Litera U, u

Litera U, u

Litera U, u

Litera U, u

Litera U, u