Składa się z zasobów:

Litera Ź, ź

Litera Ź, ź

Litera Ź, ź

Litera Ź, ź

Litera Ź, ź