Odpowiadający zasób

Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach

Witaminy rozpuszczalne w wodzie