Odpowiadający zasób

Ruch po okręgu

Składa się z zasobów:

Miara łukowa kąta

Okres i częstotliwość

Szybkość w ruchu po okręgu

Wektor prędkości ciała

Szybkość kątowa

Przyspieszenie dośrodkowe

Równania ruchu