Odpowiadający zasób

Wektor prędkości ciała

Kierunek wektora prędkości

Jest częścią zasobu

Ruch po okręgu