Odpowiadający zasób

Wektor prędkości ciała

Jest częścią zasobu

Ruch po okręgu