Odpowiadający zasób

Szybkość kątowa

Jest częścią zasobu

Ruch po okręgu