Składa się z zasobów:

Zależność przyspieszenia od siły

Zależność przyspieszenia od masy

Druga zasada dynamiki

Jednostka siły

Przyspieszenie nadawane przez siłę ciężkości

Siła wypadkowa