Odpowiadający zasób

Determinacja i różnicowanie komórek

Caenorhabditis elegans – organizm modelowy

Zróżnicowanie komórek a proliferacja i ekspresja genów