Odpowiadający zasób

Promieniowanie a ładunek

Jest częścią zasobu

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne