Odpowiadający zasób

Praca wyjścia z metalu

Zbadaj zależność pracy wyjścia fotoelektronów od rodzaju metalu oraz od natężenia promieniowania.

Jest częścią zasobu

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne