Odpowiadający zasób

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Składa się z zasobów:

Promieniowanie a ładunek

Zjawisko fotoelektryczne a długości fali

Zjawisko fotoelektryczne

Zjawisko fotoelektryczne

Wzór Einsteina

Praca wyjścia z metalu

Zbadaj zależność pracy wyjścia fotoelektronów od rodzaju metalu oraz od natężenia promieniowania.