Odpowiadający zasób

Zjawisko fotoelektryczne i Einstein

Jest częścią zasobu

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne