Odpowiadający zasób

Wzór Einsteina

Jest częścią zasobu

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne