Odpowiadający zasób

Praca wyjścia

Jest częścią zasobu

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne