Odpowiadający zasób

Potęga o wykładniku wymiernym

Składa się z zasobów:

Potęga o wykładniku całkowitym

Pierwiastki

Pierwiastek kwadratowy jako potęga

Pierwiastki dowolnego stopnia jako potęgi

Potęga o wykładniku wymiernym

Prawa potęgowania z wykładnikiem wymiernym

Ułamki niewłaściwe w wykładniku

Obliczenia na kalkulatorze

Ćwiczenie