Odpowiadający zasób

Ułamki niewłaściwe w wykładniku

Jest częścią zasobu

Potęga o wykładniku wymiernym