Odpowiadający zasób

Lokata pieniężna w banku

Jest częścią zasobu

Ciągi i szeregi geometryczne