Składa się z zasobów:

Położenie i podział pasa pojezierzy

Rzeźba młodoglacjalna pojezierzy

Formy polodowcowe

Wody powierzchniowe

Zróżnicowanie klimatyczno-roślinno-glebowe pojezierzy

Atrakcyjność turystyczna pojezierzy

Charakterystyka gospodarki w pasie pojezierzy