Składa się z zasobów:

Położenie, podział i rzeźba pasa pobrzeży

Żuławy Wiślane

Charakterystyka gospodarki w pasie pobrzeży

Porty nad Bałtykiem

Turystyka na Pobrzeżach Południowobałtyckich