Odpowiadający zasób

Siła grawitacji

Składa się z zasobów:

Przyciąganie powszechne

Prawo grawitacji i Trzecie prawo Keplera

Stała grawitacji

Czy każde dwie kule przyciągają się?

Przyciąganie mas punktowych i ciał o sferycznie symetrycznych  rozkładach masy

Pole grawitacyjne