Odpowiadający zasób

Jedna Hellada – różnorodne polis

Składa się z zasobów:

Ateny – pierwsza w historii demokracja

Demokracja ateńska a dzisiejsza

Sparta – państwo wojowników

Wychowanie spartańskie

Demokracja ateńska a wychowanie spartańskie – ćwiczenia