Odpowiadający zasób

Komunikacja interpersonalna i proces negocjacji

Składa się z zasobów:

Komunikacja werbalna i niewerbalna

Jaki jest twój styl komunikacji?

Typy ludzkich zachowań

Czy jesteś asertywny?

Konflikty w życiu codziennym i w pracy

Zasady i fazy negocjacji

Strategie i techniki negocjacji