Odpowiadający zasób

Linie pola magnetycznego

Odkrycie Hansa Oersteda

Nadprzewodnictwo

Reguła prawej dłoni

Jest częścią zasobu

Pole wokół przewodów z prądem