Odpowiadający zasób

Pomiar indukcji pola Ziemi

Jest częścią zasobu

Linie pola magnetycznego