Odpowiadający zasób

Pole pętli

Jest częścią zasobu

Linie pola magnetycznego