Składa się z zasobów:

Co nazywamy mocą urządzenia technicznego?

Moc i jej jednostka

Koń mechaniczny

Jak obliczamy moc?

Moc – przykłady

Moc silnika

Jak zmierzyć wydolność organizmu?