Odpowiadający zasób

Moduł

Składa się z zasobów:

Moduł

Funkcja wartości bezwzględnej – przykłady

Rozwiązanie równania z modułem

Graficzne rozwiązanie równości z modułem

Moduł i nierówności

Rozwiązanie nierówności z modułem

Wykres funkcji g(x) = |f(x)|