Odpowiadający zasób

Funkcja wartości bezwzględnej

Jest częścią zasobu

Moduł