Odpowiadający zasób

Masa izotopowa

Obliczanie masy atomowej magnezu

Jest częścią zasobu

Mol - jednostka liczności materii