Odpowiadający zasób

Promieniowanie jądrowe

Składa się z zasobów:

Zjawisko promieniotwórczości

Identyfikacja promieni

Oddziaływanie promieniowania z materią

Rozpad α

Rozpad β

Szeregi promieniotwórcze

Promieniowanie jądrowe a organizmy żywe