Odpowiadający zasób

Promieniowanie

Oddziaływanie promieniowania z materią

Jest częścią zasobu

Promieniowanie jądrowe