Odpowiadający zasób

Promieniowanie jądrowe

Składa się z zasobów:

Promieniowanie

Typy promieniowania

Zjawisko promieniotwórczości

Cząstki α

Wyprowadzenie wzoru

Promieniowanie

Oddziaływanie promieniowania z materią

Rozpad uranu

Energia rozpadu

Rozpad beta

Energia cząstek beta

Rozpad uranu

Szereg promieniotwórczy

Zastosowanie promieniotwórczości

Promieniowanie jądrowe a organizmy żywe