Odpowiadający zasób

Oddziaływanie promieniowania z materią

Metoda radiowęglowa i scyntygrafia

Jest częścią zasobu

Promieniowanie jądrowe