Odpowiadający zasób

Pierwiastki bloku s

Składa się z zasobów:

Konfiguracja elektronowa pierwiastków  bloku s

Promienie atomowe pierwiastków bloku s

Promienie jonowe pierwiastków bloku s

Energia jonizacji pierwiastków bloku s

I i II energia jonizacji pierwiastków  drugiej grupy

Właściwości fizyczne metali bloku s (1)

Właściwości fizyczne metali bloku s (2)